публикувано на 08.05.2011 от ivjorell в категория Архив "Детска"

Икономически модул – Версия 2

Икономически модул.

Какво е новото във В2?

Ами… доста неща.
Има нови професии, нови продукти, заплатите се определят на час , а създаването на фирма вече струва повече, а именно 40 злато(20 за откриването на фирмата и 20 за заплати и суровини).

Ще започнем с видовете професии:
-дърводелец (Carpenter)
-строител (Builder)
-архитект (Architect)
-ръководител на проекти (Project Manager)
-производител (Producer)
-ръководител продажби (Marketing Manager)
-инженер (Engineer)
-механик (mechanic)
-техник (Technician)
-монтъор (Fitter)
-Harvester (приемат се предложения на български – събирач не е достатъчно точно според мен)

Всеки един играч ще трябва да си избера професия или повече от една. При пускането на В2 в употреба ще трябва да преобразуваме уменията, който имаме(чрез точки пак), като те се слагат на избраната от нас професия или професии. Мястото където си подобрявате уменията си в дадена професия е Библиотеката.
Веднъж влезнали в нея избирате професията, в която искате да се обучавате и избирате времето за учене. То може да е минимум 2 часа на ден и максимум 12 часа на ден.
Обучението ви взима кръв и щастие, но дава 1 точка опит.

Има 4 вида екстри, които може да се ползват. Kaто една от възможностите е за 0 злато и дава +50% на точките за обучение. За другите 3 възможности се плаща от 1 до 4 злато.

За всяка професия има 10 нива, а именно:
Apprentice – Чирак – започва от 0 всяка професия
Assistant – Помощник – достига се при 12 точки умение
Junior – Младши – достига се при 20 точки умение
Senior – Старши – достига се при 400 точки умение
Coordinator – Коорднатор – достига се при 2 000 точки умение
Specialist – Специалист – достига се при 5 000 точки умение
Expert – Експерт – достига се при 10 000 точки умение
Master – Магистър – достига се при 20 000 точки умение
Guru – Учител – достига се при 80 000 точки умение
Guru* – Гуру – достига се при 160 000 точки умение

Тези нива са еднакви за всички професии и във В2 и вместо оферти за работа за даден скил, както беше досега ще има оферти за работа на определено ниво на назначение на професията.
Във фирмата ще се плаща на час, а не на ден както досега.
Всеки работник ще може да работи от 4 до 12 часа на ден. Работата ще ви взима здраве и щастие. И на работното място може да използвате допълнителни екстри, които ви вдигат пройзводителността, но те взимат допълнително здраве и злато (с изключение на една опция, която ви дава +25% пройзводителност безплатно).

Всеки играч може да посети зоната за почивки и да прекара време и там.Като за всеки час възвръща по 1 щастие. И тук има възможност за доплащане в злато и получаване на допълнително щастие.

Стоките на пазара се запазват почти същите.

Храната ще дава освен здраве и щастие.
При билетите промяната е, че има зони и няма да може да се минава през повече от една зона с билет К1 (т.е за дългите пътувания ще са нужни повече от един билет или съответно билет с по-високо качество).
Оръжията ще могат да се ползват по няколко пъти в зависимост от тяхната издръжливост(от 1 до 100 пъти).
Къщите няма да са вечни както досега, а ще имат издръжливост също. Te ще възтановяват здраве и щастие.
Запазват се защитните системи и болниците.
При ресурсите има малки промени – дървото е заменено от камък, а диамантите от титан.
High регионите се запазват, както са били и досега.

Запазва се оптималното съотношение на работниците във фирмите, т.е. 10 за фирмите, произвеждащи продукти и 20 за фирмите за ресурси.

Във различните видове фирми ще има нужда от няколко вида работници!

Всеки един от тези работници изготвя само и единствено един от нужните(2,3 или 4) компонента за направата на крайният продукт. За да бъде „сглобен” са нужни по 1 от всички компоненти! Всяка фирма ще може да произвежда уникални продукти, а не както беше досега всички. Преди В2 всички К1 продукти например имаха еднакви свойства, но сега ще има точки за персонализиране, които напрактика ще направят продукта уникален.
Когато се създаде фирма ще може да се разпределят точките , но ако се купи фирма от пазара няма да е възможно. Ако желаете да промените вече персонализираните точки ще трябва да ъпгрейднете фирмата първо.
Tочките варират според вида на фирмата и сега ще обясня колко точно са те и как може да бъдат разпределени.

Оръжейна фирма – Биват 4 вида – за танкове, за пушки, за хеликоптери и за артилерия.
Досегашните оръжейни компании ще се превърнат във фирми за пушки във В2, а тези за подаръци във фирми за хеликоптери.Фирмите за танкове и артилерия ще трябва тепърва да се отварят!
За К1 оръжейна фирма са предвидени 50 точки, който трябва да се разпределят между четири показателя на продукта – атака, защита,издръжливост(или по друг начин казано колко пъти ще може да се използва) и щета.
Максимумът на точките, които може да се сложат на един от тези показатели е 100 (т.е. ако имате 100 точки на издръжливост ще може да ползвате оръжието 100 пъти, ако имате 100 точки на защита ще имате 100 точки защита и ще бъде по-трудно да ви нанесат щета и т.н)
Защо трябва да се внимава как се разпределят точките?
Защото дори за К5 фирма те не са максимален брой(т.е да запълните всички показатели на 100%), а са 250(по 50 на ниво).

Една оръжейна фирма ще има нужда от четири вида работници:
-Инженер (Engineer) – прави цевите на оръдията за пушките, танковете и артилерията, както и ракетите за артилерията
-Механик (mechanic) – изработва рамите за пушките и двигателите за танковете, артилерията и хеликоптерите
-Монтъор (Fitter) – прави приклада на пушките и корпуса на танковете, артилерията и хеликоптерите
-Техник (Technician) – създава амуниции за пушки, танкове, артилерия и хеликоптерите

Фирма за Храна – За К1 фирма има 30 точки за персонализация и със всяко ниво се дават по още 30 точки (т.е за К5 фирма те са 150).Тези точки се разпределят между два показателя – съставки(качва здраве) и опаковка(качва щастие).
Kолко здраве и щастие може да се получи от храната?
Eто един пример – ако даден продукт има 30 точки за съставки и 30 точки за опаковка, той ще ни възвръща по 3 здраве и 3 щастие. Тоест всеки 10 точки са равни на 1 единица.
Тук трябва да се отбележи, че ако имате 11 точки за опаковка или съставки продукта ще дава 1,1 здраве.

Една фирма за храна ще има нужда от 2 вида работници:
-Producer – изработва хранителните продукти за храната;
-Ръководител продажби (Marketing Manager) – изготвя опаковката на храната.

Фирма за билети – За К1 фирма има 40 точки за персонализиране и с всяко ниво се дават по още 40 точки(т.е за К5 фирма те са 200).
Точките се разпределят между 3 показателя – хартия(връща здраве), опаковка(връща щастие) и маршрут.
Последният показател е най-важен, защото от него зависи колко надалече ще може да се пътува. Точките за маршрутите се разпределят по следния начин:
20 точки – 1 зона;
40 точки – 2 зони;
60 точки – 3 зони;
80 точки – 4 зони;
100 точки – 5 зони

Една фирма за билети ще има нужда от 3 вида работници:
-Producer – изработва хартията за билетите
-Ръководител продажби (Marketing Manager) – изготвя опаковката на билетите
-Ръководител на проекти (Project Manager) – задава маршрутите за билетите

Фирми за къщи – Сходно като при билетите, но точките се разделят между следните показатели – покрив(връща здраве), архителтурен план (връща щастие) и издръжливост(от нея зависи колко дни ще съществува къщата)

Една фирма за къщи ще има нужда от 3 вида работници:
-Дърводелец (Carpenter) –той ще изготвя покрива на къщата.
-Архитект (Architect) – изготвя палновете за къщата
-Стройтел (Builder) – изработва стените на къщата

Всеки един от тези работници изготвя само и единствено един от нужните три компонента за направата на къщата.За да има къща за продан са нужни по 1 от всички компоненти!

Фирми за защитни ситеми – Сходно като при къщите и билетите.
Същият брой точки за персонализация, но тук различни са показателите и видовете нужни работници. Показателите са следните – архитектурен план (от него зависи бонус защитата, която дава), стени(от тях зависи издръжливостта, като тя не е в дни, а брой ползвания 10 точки на този показател означат 10000 ползвания на защитната система) и оръдия (от тях зависи областа на ефективност, т.е всяка защитна система ще може да се ползва ако си в нейния обхват.
Oбхвата варира от 1 до 5 полета в радиус от защитната система)

Фирмата за защитни системи се нуждае от 3 вида работници:
-Архитект (Architect) – изготвя палновете за системата
-Стройтел (Builder) – изработва стените на системата
-Ръководител на проекти (Project Manager) – напрактика от него зависи разположението на системата

Фирма за болници –Сходно като при защитните системи.
Разликата е в показателите за персонализация – покрив(от този показател зависи колко кръв ще се връща на ползване, като максимумът е 100), стени от тях зависи издръжливостта, като тя не е в дни, а брой ползвания.
10 точки на този показател означат 1000 ползвания на болницата и последният показател е линейки((от тях зависи областа на ефективност, т.е. всяка защитна система ще може да се ползва ако си в нейния обхват.
Oбхвата варира от 1 до 5 полета в радиус от защитната система)

Фирмата за болници има нужда от три вида работници:
-Дърводелец (Carpenter) –той ще изготвя покрива на къщата.
-Стройтел (Builder) – изработва стените на къщата
-Ръководител на проекти (Project Manager) – напрактика от него зависи разположението на системата

Фирми за добив –Нужни са 10 работника за да е оптимално натоварването им.
Има нужда само от един вид работник и това е harvester.

Вече няма разделение на К1 до К5 на този вид компании, нито точки за персонализиране.

Очаквайте по-късно тази вечер статия "Разпределението на времето"

Искам да благодаря на целия екип, който извършва редакция и статиите за бъдещия пълен наръчник. В отделна статия след това ще бъдат опоменати по отделно и ролята им, която изиграха в екипа 


Fatal error: Call to a member function sql_connect() on a non-object in /home/crab/public_html/ebulgaria/blog/wp-content/plugins/wp2bb/wp2bb.php on line 204