публикувано на 03.02.2010 от kr3t3n в категория Полезни, Статии от еБългария

Златен Стандарт или монетаризма във еРеп

От: The New Times Magazine [Stoich]. Линк към статията

Със известно закъснение ето и обещаната от мен статия за монетаризма във еРеп. Моля всички да имат предвид че тука ще пиша за спецификите на валутния пазар и валутите в еРап и не по принцип (има някои същественни разлики), както и за БГ валутата във частност.

Ще започна със малко обща информация за да се разбере по добре икономиката във играта и какви са механизмите които и вляит (по отношение на валутите). еРеп има една основна валута която е една и съща за всички страни — злато, и всяка страна има своя валута която може да бъде използвана на територията на съответната държава. Всички валути са във свободна търговия помежду си и по отношение на златото. Също така всички валути са с плаващ курс спрямо златото в собствените си страни.

Във икономиката на играта циркулира определено количество злато, и съответно определено количество национални валути. Докато върху количеството национални валути във обращение съответните страни имат някаква форма на контрол макари и ограничена, върху златото в обращение нямат. Вaжно е да се разбере как това има ефект върху икономиката, затова ще изброя набързо начините по които злато влиза и излиза от икономиката на играта.

Влиза:

1. Чрез играчите, от реферал, медали, за вдигнати нива
2. От закупуване на злато със реални пари
3. От предложение на 3ти компаании срещу което се получават бонуси.

Излиза:

1. От държавата: МПП, обевяване на войни, атаки, печатане на пари (тука е вaжно да се разбере едно нещо, независимо че принципно златото е трансформирано във валута, и от икономическа гледна точка не се губи, в реалност излиза от играта защото всички валути имат стойност само чрез самото злато — няма злато валутите нищо не струват)
2. От играчи: фирми/лицензи, wellness пакове, тренировки (Лана), политически партии, организации, вестници, смърт
3. От организации: фирми/лицензи, вестници

Както се вижда има много повече начини по които злато излиза от играта отколкото такива по които влиза. Какво значение има това за икономиката?

Тъй като реално няма начин да бъде произведена добавена стойност в сaмaта икономика на еРеп, единствения начин за подобряване на икономиката на играта е повече злато да влиза от нови играчи и/или купуване на злато отколкото излиза. Тука обаче не говорим само във абсолютни цифри, а във съотношения. Тоест може да влизат по 1000 злато повече на ден във играта отколкото излизат, но въпреки това икономиката да обеднява защото среднтот злато на човек във играта е спаднало (повече нови играчи). Тука е вaжно не колко злато влиза нетно, а колко се пада на човек във играта.

Ще дам следния опрстен пример за по лесно разбиране:

Приемаме че във еРеп играят 100 000 души и в икономиката на играта има 1 000 000 злато — по 10 злато на човек. На следващия ден се записват нови 100 000 играчи, а нетно златото се изменя със + 400 000. Така вече във играта има 200 000 играчи и 1 400 000 злато — вече само по 7 злато на човек. Тоест въпреки огромното количество злато в повече в икономиката реално всички са обедняли. Тука трябва да направя уточнението че по нататъшнот разпределиние зависи и от активноста на играчите ако само 10 000 са активни то всичкото злато ще се преразпредели между тях.

За това „общо“ количество злато в последствие се конкурират държавите и отделните граждани чрез икономическата си дейност. Тука вече става по сложно по отношение на държавите защото количеството злато което цирkулира във една държава може да се изменя по много други начи освен горе изброените. Но отново най вaжния аспект е колко злато на човек циркулира във самата държава. Работната сила във случая се явява единствено лост със които се привлича по голямо количество злато във обращение, разбира се само ако златото от заплати което изтича навън и влиза в дадената страна е поне еднакво. По голямо производство означава повече злато във обращение.

Къде се вписват националните валути във цялата работа? Те се явяват посредник между златото играчите, фирмите и държавата във дадена страна. Тъй като всички покупко продажшби през механизмите на играта — пазара както и заплащането на заплати се извършват само във национални валути те се явяват задължителен посредник между златото и икономиката. Тоест златото се превръща във дадена валута първо и тогава влиза във обращение (реално една част от златото е във обращение и без посредник на черния пазар къде се извършват сделки чрез дарявания). Това отношение на златото и националната валута и е във основата на цената на самата валута (всички валути се измерват във злато).

И така какво влияе на цената на една валута? (има няколко аспекта които имат различна тезшест на влияние, ще използвам лева за пример):

1. Количеството левове във обръщени спрямо количеството злато във обращение във икономиката. При повече наличнo злато (повече злато на човек от населението) потреблението би се увеличило, от там търсенето което би довело до по високи и по голям стокооборот, и от там по голяма нужда от левове — курса на лева се вдига спрямо златото.

2. Количеството левове на човек от населението (не е задължително свързано със предходното). Основния момент тука дори да се запази съотношението на златото/лева във обръщениe, ако се увеличат или намалеят играчите във икономиката ползващи левове това би имало влияние върху търсенето на лева. Отново повече играчи повишава стокооборота, и съответно търсенето на левове.

3. Печатането на пари — това води до директно изменение на съотношението на златото спрямо лева във обращение. Тъй като злато излиза от играта и на негово място се появяват левове.

Сега ще се опитам да обясня какво става следствие на някои действия. Ще започна от печатането на пари. То е поставено на твърд курс от 0.005 злато за единица валута, това води до печалби при печатането на пари когато курса е по висок за дадената валута в момента в които парите излезат на пазара и влезат във обръщени. От друга страна намалява количеството злато във играта което намалява стойноста на всички валути спрямо златото. Тоест ако еРусия печата пари, сваля макари малко и еБългарския лев, този ефект обаче е незначително малък стига много страни да не печатат огромни количества пари. Втория ефект които има и които е по директен за дадената валута е изменението на съотношението злато/местна валута, което сваля курса на валутата спрямо златото (вaжно е да се подчертае че тоози ефект става реален чак когато парите влезт във обращение — тоест всичките средства които седят в държавната банка в реалност не участват във икономиката на дадената държава).

Подържане на нисък курс на лева — Първо искам да отбележа че за производството на ресурси няма никакво значение стойноста на националната валута, ако продукцията остава в националната икономика. Тоест колко е стойноста на цената на ресурса и на заплатите във злато не променя по никакъв начин нещата за фирмата за ресурси стига съотношението на цена на стоката – работна заплата да не се изменя, то остава едно и също при всякаква цена на националната валута спрямо златото. От гледна точка на износа обаче курса има значение но само във един аспект — да е постоянен — защото променливия курс променя и цената на произведените ресурси във злато и по този начин (когато е подценена стойноста на произведения ресурс) може да излиза злато от икономиката на страната.

По отношение на производството ако ресурсите са произведени вътре в самата икономика на държсавата курса на валутата е без значение, обаче ако ресурсите за производство трябва да се внасят, тогава ниския курс по скоро пречи, тъй като увеличава разходите за обмен на валути. Това произлиза от ограничението на курса на валутите до 3 знака след десетичния. При курс 0.010, увеличени или намаление със 0.001 преставлява 10% разлика, докато при курс 0.050 то се явява едва 2%.

Единственото предимство на ниския курс е минималната заплата и минималната сума която всяка държшава плаща на новите accounti регистрирани във нея. Ниския курс прави финансирането на работа за 0, 1 skill работници по ефтино. Както и намалява количеството злато (под формата на левове) което напуска играта чрез accounti които не стават активни след регистрация.

Висок курс на лева — предимство във „печалбата“ от печатане на пари, колкото по висок курса толкова повече се печели от печатането на пари когато бъдат пуснати във обращение. По малко загуби заради разликите във курс купува и курс продава за фирмите, по стабилна обстановка, по трудно се подава на спекулации.

Стабилност на курса — вaжно е да има стабилен курс поради една основна причина и тя е свързана със производствена икономика (като тази на еБългария) — заплатите могат да бъдат изменяни само нагоре но не и надолу, затова всяко поскапване на лева например води до увелкичаване на разходите на формите които нямат начин да намалят заплатите, съответно трябва да вдигат цените, което води до инфлация и по голямо търсене на левове, което вдига цената на лева още повече. Обратния process е малко по лесен за овладяване, тъй като работодателите могат да вдигат заплатите, но ако не го сторят, работниците почват да консумират по малко и цените падат. В крайна сметка и двете пречат на оптималното работене на фирмите. Всеки период на пренастройване на икономиката отнема време и коства ако не загуби то поне пропуснати ползи.

Така сега за сегашната действителност във еБългария. Поради baby боома които увеличи населението на еБългария от 1К на 12К, се получиха няколко неща:

1. Рязко се промени съотношението на левове спрямо играчи в страната (това до някъде се компенсира от голямото количество играчи които бяха или все още са във други държави)

2. Рязко се увеличи количеството злато в икономиката (макар да е трудно да се прецени дали съотношението злато на човек се е увеличило, като total златото в еБългарската икономика се увеличи много докато левовете значително по малко)

3. Много по голямо количество левове почна да излиза от играта под формата на начална такса които се плаща на новите accounti. (при положение че 10-15% от новите accounti всъщност стават активни, едни 8к x 5 лева = 40К левове са излезли от играта чрез мъртви accounti)

Всички тези неща поставят натиск на лева да поскапне, и тъй като досега бяхме малка държава и по население и по икономика, еБългария не разполагаше със големи запаси от злато със които да напечата нужните количества левове (допълнителен проблем дойде от завладяването на страната от еРомания през миналия месец което доведе до напускане на повечето депутати и остави ограничени възможности за пускане на закони до новите избори за конгрес) да задържи курса. На по късен етап се включиха и спекуланти които забързаха процеса.

В момента тече proces на корекция в които спекулантите се опитват да си реализират печалбата и се изтеглят от пазара не лева. След това отново ще има натиск върху лева да поскапне, особено със развитието на икономиката и ако baby боома продължи. Следват две възмзшности, да се напечатат нузшното количество левове да се подържша курса на ниско ниво или да се остави да стигне по високи стойности и там да бъде „закован“.

Личното ми мнение е за по висок курс на лева поради няколко причини (0.02):

1. По високия курс ще намали разликата между курс купува и курс продава което ще намали разходите на фирмите за обмяна на валута.

2. По високия курс ще намали възможноста от спекула с лева, тъй като ще постави много по висок праг на „инвестиция“ (тоест ще изизква значително по големи количества злато).

3. Ще увеличи „печалбата“ от печатане на левове която ще може да допълва буджета. При положение че средно на ден по 750-1000 лева излизат от играта чрез новорегистрирали се но не активни accounti, месечно е нужно да се печатат по 30-50K лева само за да се подържа съотношението злато/левове във икономиката (при по висок курс това ще означава по големи приходи). Само за пример при 50 лева за злато курс (0.02) и курс на печатане 200 лева за злато (0.005), 50К лева месечно напечатани излизат 250 злато а са на стойност 1000 злато — тоест 750 злато за бюджета. При курс 0.015 то вече е 750 злато или със 250 злато по малко. Също така това е при разчет на 200-250 нови на ден и 10-15% от тях да станат активни, ако обаче имаме 400-500 на ден, спокойно могат да се печатат по 100К левове на месец без да се изменя курса на лева.

За държавните резерви, забелязал сам че е модно ва еРеп да се държи злато във запас, и макaр че е ясно защо трябва да има определено количество във запас, по добре е повечето злато да бъде във обращение, това стимулира икономиката. По добрия вариант е резервите да се държат във национална валута, тъй като това позволява няколко неща:

1. Реагиране при опит за спекулация — може да бъдат пускани допълнителни количества левове на пазара за да се подържа курса

2. Възможност за реагиране при нужда от бързо финансиране на армията.

3. Възможност за бързо реагиране при нужда от средства при голям наплив на нови играчи.

4. Увеличаване на златото в обращение във икономиката стимулирайки я. Тоест ако фирмите и играчите си държат паричните резерви във левове те не могат да ги инвестират във нови фирми и техния еквивалент във злато във БНБ също седи без да се „движи“. Ако обаче играчите и fирмите държат своите резерви във злато те имат възможност да ги инвестират във нови фирми, което ще подобри икономиката, докато еквивалента във левове в БНБ си остава.

Добре надявам че дори малко хаотично и сигурно пълно с правописни грешки сам успял да обесня по вaжните неща свързани със валутите. Смятам това да бъде първа чернова и да я редактирам и осъвършенствам когато имам повече време и в зависимост от въпросите които неминуемо ще последват.

Етикети: ,


Fatal error: Call to a member function sql_connect() on a non-object in /home/crab/public_html/ebulgaria/blog/wp-content/plugins/wp2bb/wp2bb.php on line 204